Rosebud myymäläteippaukset

Rosebud kirjakaupan tiloihin Helsingin ydinkeskustaan suunnittelemani myymäläteippaukset. Brief oli suunnitella visuaalinen kokonaisuus Tacticin tärkeimpien pelibrändien, lisenssituotteiden ja lelujen ympärille.

Työ toteutettiin vuonna 2019 ja se oli myymäläilmeenä vuoden verran.