Kirkkopäivät – tapahtumalavan visuaalisen ilmeen suunnittelu

Kirkkopäivät Jyväskylässä 2009. Esiintymislavan visuaalisen ilmeen suunnittelutyö ja pystytystyön valvominen.

Ideana vertauskuvalliset elementit, kirkolliset värit ja edullinen toteutus.